Privatumo politika

Bendroji informacija

Medicinos rinkodara, MB (toliau – Duomenų valdytojas) šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – PT) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdomomis interneto svetainėmis. PT nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ar paslaugą.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Juridinio asmens kodas: 303058976, Buveinės adresas: Ateities pl. 30A, LT-52163 Kaunas, Tel.: +370 616 18864, el. paštas: info@medicinosrinkodara.lt ;

Veiklą prižiūrinčiosios institucijos: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. Sodra. Valstybinė mokesčių inspekcija. Kitos bendrijos veiklą prižiūrinčios institucijos.

Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėse / socialinių tinklų paskyrose, nesinaudoti mūsų turiniu ir / ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainių lankytojus.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų rinkodaros veiklai per mūsų svetainę (-es) ir socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją rinkodaros tikslais) turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Kokią informaciją apie jus renkame? Kaip naudojame jūsų informaciją?

Visą informaciją renkame tiesiogia iš Jūsų: Jums užpildant susisiekimo formas, prašymą gauti naujienlaiškius, prašymą gauti rinkodaros pasiūlymus, susijusius su Jus dominančiomis paslaugomis, Jūs perduodate savo asmeninius duomenis MB ,,Medicinos Rinkodara”. Tokiu būdu mes gauname Jūsų nurodytus duomenis ir pradedame jų tvarkymą pagal pageidaujamą gauti paslaugą.

Mūsų svetainės ir socialinių tinklų paskyros suteikia jums galimybę pateikti informaciją tiesiogiai mums. Pvz., svetainėje https://www.medicinosrinkodara.lt/ leidžiama įsigyti video reportažus. Tokiu atveju, Jūs paliksite savo elektroninio pašto adresą, o esant poreikiui už pildysite apklausos anketą kitoms, su Jūsų norais susijusioms paslaugoms gauti.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju jums gali būti neleidžiama įsigyti tam tikrų mūsų svetainėse ar socialinių paslaugų paskyrose nurodytų failų, dokumentų, video ar kitų pasiūlų.

Socialinių tinklų paskyros

Turime paskyras šiuose socialiniuose tinkluose: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter.

Kiekvieną kartą kai naršote mūsų tinklalapyje prisijungę prie vienos iš išvardintų įmonių, savo asmeninės paskyros, šių tinklų tiekėjai renka tam tikrą informaciją apie Jūsų pomėgius. Todėl labai rekomenduojame naršyti mūsų tinklapyje atsijungus nuo savo paskyrų.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas,saugojimo terminas ir tvarkymo pagrindas

Duomenų tvarkymo tikslas : SEO, Marketingo ir Media paslaugų, Rinkodaros strategijų planavimo paslaugų organizavimas ir administravimas.

Kokie duomenys renkami:

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, IP adresas, naršymo laikas.

Duomenų saugojimo terminai:

Esant sutarčiai dėl perkamų paslaugų: Sutarties vykdymo metu ir 10 metų po sutarties pasibaigimo, kai sutarties saugojimo terminą nustato teisės aktai.

Užsisakant naujienlaiškį: Visą įmonės gyvavimo laikotarpį, iki kol neprašoma pašalinti iš gavėjų sąrašo.

Užsisakant tiesioginės rinkodaros paslaugas: Visą įmonės gyvavimo laikotarpį, kol neprašoma pašalinti iš elektroninio pašto gavėjų sąrašo.

Kokiais būdais gauname sutikimus:

 1. Aktyvių formų pildymo metu;
 2. Sutarties sudarymo metu;
 3. Tiesioginės  rinkodaros vykdymo metu (naujienlaiškių siuntimas);
 4. Elektroninio laiško siuntimo metu;

Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais tikslais.

Informuojame, kad esant abejonių dėl asmens duomenų tvarkymo, galite pateikti skundą Vlastybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai.

Kam atskleidžiame jūsų informaciją?

Mes galime atskleisti jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams:

 1. Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, pvz., įmonėms, užsiimančioms pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla, įmonei, kurios serveryje saugomi asmens duomenys, naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir pan. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;
 2. Teisėsugos institucijoms, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas.
 3. Esant įsiskolinimui, perduodame duomenis skolų išieškojimo tarnyboms. 

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Įdiegėme  fizines, organizacines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame paslaugų teikimo tikslais.

Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Mes neatsakome už duomenų saugumą kai naudojatės viešos prieigos belaidžiu internetu ( WI-FI), arba Jūsų namų interneto maršrutizatorius gali būti pasiekiamas iš išorės ir neturi saugių nustatymų.

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 1. Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 2. Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 3. Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 4. Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus, kai galima tai taikyti pagal galiojančius teisės aktus (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 5. Reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 6. Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 7. Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
 8. Teisę pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų visų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėse 

Duomenų valdytojo interneto svetainėje (-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja.

Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Ši nuostata ypatingai reikšminga naudojantis Facebook Inc. Kompanijos paslaugoms, kadangi ši įmonė deklaruoja trečiųjų šalių, gaunančių Jūsų duomenis adresus.

Mūsų kompanija naudojasi Facebook Inc. , Google Inc. Paslaugomis, todėl raginame susipažinti su šių įmonių deklaruojamomis privatumo politikomis.

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Slapukų naudojimas

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėse, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui.

Slapukus, naudojamus mūsų svetainėse galima sugrupuoti į šiuos tipus:

Būtini slapukai yra griežtai būtini, kad atitinkama mūsų svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis funkcijomis, pvz., suteikia prieigą prie saugių svetainės sričių. Be šių slapukų negalėtume teikti paslaugų, kurios leidžia šiai svetainei veikti;  funkciniai slapukai pagerina jūsų patirtį svetainėje. Pvz., šie slapukai gali įsiminti tokią informaciją, kaip jūsų vartotojo vardas.

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Pasirinkti , kuriuos slapukus naudosite ar atsisakyti tam tikrų slapukų galite bet kada pakeitę savo naršyklės nustatymus. Žemiau pateikiame instrukcijas, kaip tai atliekama :

Internetinių svetainių visiškas užblokavimas

1.Savo naršyklėje pasirinkite komandą Tools » Internet options.

2.Interneto naršyklės parinktyse spustelėkite skiltį Privacy.

3.Paspauskite mygtuką Site.

4.Pridėkite domeną, kurį norite užblokuoti, ir paspauskite mygtuką Block.

Atskirų slapukų ištrynimas

1.Savo naršyklėje pasirinkite komandą Tools » Internet options.

2.Interneto naršyklės parinktyse spustelėkite skiltį General.

3.Paspauskite mygtuką Settings, esantį po naršymo istorija (Browsing history).

4.Paspauskite mygtuką View files.

5.Pasirinkite slapukus, kuriuos norite ištrinti.

6.Paspauskite mygtuką Delete, esantį failų meniu (File menu).

7.Paspauskite OK.

Ištrinti visus slapukus

1.Savo naršyklėje pasirinkite komandą Tools » Internet options.

2.Interneto naršyklės parinktyse spustelėkite skiltį General.

3.Paspauskite mygtuką Delete, esantį po naršymo istorija (Browsing history).

4.Pažymėkite varnele langelį Cookies.

5.Galite pasirinkti išsaugoti mėgstamų interneto svetainių slapukus ir laikinuosius interneto failus: pažymėkite paukščiuku langelį Preserve Favorites website data.

Jei pastebėjote šių taisyklių neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėse ar turite kitų klausimų, arba norite atsisakyti tam tikrų paslaugų kreipkitės į mus: info@medicinosrinkodara.lt

Skundų pateikimas 

Skundai, susiję su asmens duomenų tvarymu mūsų įmonėje yra priimami: info@medicinosrinkodra.lt; Gavę Jūsų užklausą, atsakysime per 14 darbo dienų ir pateiksime tolimesnių žingsnių informaciją Jūsų užklausai įgyvendinti.

Taip pat informuojame, kad galite pateikti skundus, susijusius su asmens duomenų tvarkymo teisių pažeidimu, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kontaktinė informacija:

 1. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445 Faks. (8 5) 261 9494 El. paštas ada@ada.lt

Baigiamosios nuostatos

Šios taisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per vienerius metus. Atnaujinę taisykles, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje (-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose.

Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir / ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.

Naujausia PT versija visada pateikiama svetainėje www.medicinosrinkodara.lt

Dokumentas patvirtintas 2018 m. gegužės 10 d. vadovo įsakymu.

Paskutinį kartą PT peržiūrėtos 2022 m. gegužės 10 d.