Prekės ženklo ir marketingo strategija

Be autentiškos strategijos įmonės varžosi vien piniginės storiu – reklamos biudžetai nuolatos auga, o investicijų graža (ROI) mažėja. Pakartoti konkurentų sėkmę retai pavyksta.
Marketinge nėra vieno vienintelio būdo, kuris 100% garantuotų sėkmę, tačiau  veikti be strategijos – tai garantuotas būdas susimauti. – Samuel Cook (JCM)

Kiekvienas verslas, kiekviena įmonė yra unikali – skiriasi produkcija ir paslaugos, personalo kompetencijos ir patirtis, pajėgumai, technologijos, know how, vadovavimo stilius ir procesai. Dažnai strateginiai sprendimai priimami pasikliaujant vien nuojautą. Deja, mūsų subjektyvios nuostatos iškraipo „pasaulio vaizdą“, todėl  įvairūs analizės metodai ir įrankiai padeda išgryninti įmonės vertybes, viziją, misiją ir prekės ženklo identitetą bei apibrėžti, kas yra jūsų idealųjį pirkėjas (pacientas).

Jei siekiate parduoti visiems, nepirks nei vienas. Tik sutelkę dėmesį į idealųjį pirkėją, Jūs išvengiate tiesioginės, „bukos“ konkurencijos.

STRATEGIJA yra kelionės į Jūsų TIKSLĄ žemėlapis. Visą marketingo ciklą SOSTAC metodologija skirsto į 6 etapus:

 • Situacijos analizė – Kur esame šiandien?
 • Tikslai – Ką ir kada norime pasiekti?
 • Strategija – Kaip sieksime tikslo?
 • Taktika – Kokius veiksmus privalome suplanuoti ir atlikti?
 • Veiksmai – Strategijos įgyvendinimas
 • Kontrolė – Kaip stebėsime ir vertinsime rezultatus?

1. Situacijos analizė

2. Tikslai

Šiame etape:

 • Išgryniname vertybes, viziją ir misiją, prekės ženklo identitetą
 • Įvertiname ekonominius rodiklius; kokie rodikliai mūsų netenkina
 • Atliekame SWOT analizę, webauditą; kokie pavojai gali iškilti ateityje
 • Išgryniname Jūsų kompetencijas
 • Sudarome Jūsų idealaus kliento portretą bei jo kelionės žemėlapį
 • Suformuojame unikalų vertės pasiūlymą.

Iš vienos pusės, ambicingi tikslai įkvepia vadovus ir darbuotojus. Steve Neal, The Limbic Performance System autorius, teigia, kad išsikėlus aukštus tikslus protas ima funkcionuoti kitaip ir kyla iš esmės naujos įžvalgos, kaip juos pasiekti. Iš kitos pusės, marketingo tikslai neturėtų būti atitrūkę nuo realybės ir verslo rodiklių. Kaip išsikelti ambicingus, tačiau realius tikslus?

Mums gali padėti taip vadinama SMART formulė, pagal kurią tikslas turėtų atitikti 5 kriterijus:

 • S – specifinis (Specific)
 • M – išmatuojamas (Measurable)
 • A – įgyvendinamas (Achievable)
 • R – aktualus (verslui) (Relevant)
 • T – terminuotas, apribotas laike (Time Limited)

3. Strategija

4. Taktika

Kas mūsų IDEALUS klientas? – sudaryti pirkėjo psichofizinį portretą; jo empatijos bei kelionės žemėlapį ir  nuspręsti, kokiais komunikacijos kanalais naudosimės. (Marketing Mix)

Parengti unikalų vertės pasiūlymą (USP) ir suformuoti žinutę.

Taktika apima rinkodaros strategijos detalizavimą. Ji atsako į klausimą, kokius veiksmus ir kada atlikti, kad pasiekti tikslą. Ji apima:

 • Marketing Mix
 • Remarketingą
 • Pardavimo kanalus
 • Turinio planą
 • Marketingo ir komunikacijos planą

5. Veiksmai

6. Rezultatų stebėsena ir kontrolė

Kas konkrečiai įgyvendins planą? Įgyvendinsime savo jėgomis? Samdysite integralaus marketingo ar specializuotą (SEO/SEM, socialinės komunikacijos ir t.t.) agentūrą? Kaip bendradarbiausite su marketingo agentūromis? Kas vadovaus rinkodaros kompanijai ir ją kontroliuos? Būtina pabrėžti, kad rezulatatų kontrolė ir analizė, turi išslikti užsakovo rankose. Kartais skaimeninės reklamos agentūros likę pristatyti tarpinius rezultataus, kurie nekoreliuoja su galutiniais verslo tikslais – apyvarta, pelnu ar naujų klientų (pacientų) skaičiumi.

Kas, kada ir kokius rodiklius kontroliuos? Apima:

 • Skaitmeninių kanalų rodiklius
 • Verslo rodiklius
 • Vartotojų elgseną
 • Vartotojų pasitenkinimą
 • Ataskaitų periodiškumą