Prekės ženklo ir marketingo strategija

Marketinge nėra vieno vienintelio būdo, kuris 100% garantuotų sėkmę, tačiau  veikti be strategijos – tai garantuotas būdas susimauti. – Samuel Cook (JCM)

Be strategijos mes varžomės rinkoje vien piniginės storiu – reklamos biudžetai auga, o investicijų graža (ROI) mažėja. Pakartoti konkurentų sėkmę retai pavyksta. Kodėl?

Iš vienos pusės, kiekvienas verslas, kiekviena įmonė yra unikali – skiriasi produkcija ir paslaugos, pajėgumai, technologiniai procesai, know how, kompetencijos, vadovavimo stilius ir procesai. Dažnai „iš vidaus“ sunku atspėti, kaip jus mato klientai. Egzistuoja įvairūs analizės metodai ir įrankiai, kurie padeda išgryninti vertybes, viziją, misiją ir apibrėžti prekės ženklo indentitetą.

Jei siekiate parduoti visiems, nepirks nei vienas, todėl labai svarbu apibrėžti, kas Jūsų IDEALUS klientas. Sutelkę dėmesį į idealųjį klientą, Jūs išvengsite rinkoje tiesioginės, „bukos“ konkurencijos.

Strategija yra kelionės į tikslą legenda. Visą marketingo ciklą SOSTAC metodologija skirsto į 6 etapus:

 • Situacijos analizė – Kur esame šiandien?
 • Tikslai – Ką ir kada norime pasiekti?
 • Strategija – Kaip sieksime tikslo?
 • Taktika – Kokius veiksmus reiks suplanuoti ir atlikti?
 • Veiksmai – Strategijos įgyvendinimas
 • Kontrolė – Kaip stebėsime ir vertinsime rezultatus?

Situacijos analizė

Šiame etape atsakome į klausimus:

Kas mes? – Mūsų vertybės, vizija, misija. Prekės ženklo indentitetas, reputacija ir stilius.

Ekonominiai verslo rodikliai? – apyvarta, pelnas, rinkos dalis, tendencijos.

Lyginamoji analizė? – Ar apyvarta, pelnas, augimas mus tenkina? Kas pagrindiniai konkurentai? Ar įžvelgiame pavojus verslo stabilumui ateityje?

Kas mūsų IDEALUS klientas? – Jo portretas; empatijos ir kelionės žemėlapiai.

Prekės ženklo pozicionavimas ir unikalus vertės pasiūlymas.

Šiame etape:

 • Išgryniname vertybes, viziją ir misiją
 • Įvertiname ekonominius rodiklius
 • Atliekame SWOT analizę, webauditą
 • Išgryniname Jūsų kompetencijas
 • Sudarome IDEALAUS kliento portretą bei jo kelionės žemėlapį
 • Suformuojame unikalų vertės pasiūlymą.

Tikslai

Kokius išssikelti tikslus? Visų pirma, ambicingi tikslai įkvepia vadovus ir darbuotojus. Steve Neal, The Limbic Performance System autorius, teigia, kad išsikėlus aukštus tikslus protas ima funkcionuoti kitaip ir kyla iš esmės naujos įžvalgos, kaip juos pasiekti.

Iš kitos pusės, marketingo tikslai neturėtų būti atitrūkę nuo realybės ir verslo rodiklių.

Tikslai suformuluoti rekomenduojama vadovautis SMART formule. Tikslas turi būti:

 • S
 • M
 • A
 • R
 • T

Strategija

Kas mūsų IDEALUS klientas? – sudaryti pirkėjo psichofizinį portretą; jo empatijos bei kelionės žemėlapį ir  nuspręsti, kokiais komunikacijos kanalais naudosimės. (Marketing Mix)

Parengti unikalų vertės pasiūlymą (USP) ir suformuoti žinutę.

Taktika

Taktika apima rinkodaros strategijos detalizavimą. Ji atsako į klausimą, kokius veiksmus ir kada atlikti, kad pasiekti tikslą. Ji apima:

 • Marketing Mix
 • Remarketingą
 • Pardavimo tunelius (sales funnels)
 • Turinio planą
 • Marketingo ir komunikacijos planą

Veiksmai

Kas konkrečiai įgyvendins planą? Įgyvendinsime savo jėgomis? Samdysite integralaus marketingo ar specializuotą (SEO/SEM, socialinės komunikacijos ir t.t.) agentūrą? Kaip bendradarbiausite su marketingo agentūromis? Kas vadovaus rinkodaros kompanijai ir ją kontroliuos?

Rezultatų stebėsena ir kontrolė

Kas, kada ir kokius rodiklius kontroliuos? Apima:

 • Skaitmeninių kanalų rodiklius
 • Verslo rodiklius
 • Vartotojų elgseną
 • Vartotojų apklausas
 • Ataskaitų periodiškumą